Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z witryny www.helpmed.com.pl. Prezentowana polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) (dalej „Ustawa”) jest Centrum Opieki Domowej Helpmed z siedzibą w Puszczykowie, przy ul. Działkowej 16, (62-040 Puszczykowo). Centrum Opieki Domowej Helpmed informuje, że wszelkie dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem w/w serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Centrum Opieki Domowej Helpmed w celu bieżącej obsługi Klienta.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie www.helpmed.com.pl przysługują Centrum Opieki Domowej Helpmed. Witryna podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Zamieszczone na stronie www.helpmed.com.pl treści i materiały stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w całości lub w jakiejkolwiek części, bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Centrum Opieki Domowej Helpmed jest zabronione. Treści te NIE MOGĄ być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez administratora strony www.helpmed.com.pl, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego. Wyjątek stanowi sytuacja wydania zgody przez administratora www.helpmed.com.pl

Wykorzystywanie w.w. materiałów, umieszczonych w witrynie www.helpmed.com.pl w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przez Centrum Opieki Domowej Helpmed, przeciwko podmiotom je naruszającym.

Użytkownicy serwisu

Centrum Opieki Domowej Helpmed pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł, loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Gromadzenie informacji

Korzystanie z www.helpmed.com.pl oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Centrum Opieki Domowej Helpmed gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi swoich Klientów. Serwis www.helpmed.com.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych (jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować / usunąć swoje dane udostępniamy adres: helpmed@op.pl celem kontaktu w tej sprawie).

Numer IP oraz cookies

Centrum Opieki Domowej Helpmed analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.
W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa), z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data”). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych („Internet tags”) lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa www.helpmed.com.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Formularz kontaktowy

Użytkownicy serwisu www.helpmed.com.pl mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami serwisu. Centrum Opieki Domowej Helpmed przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod helpmed@op.pl

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Centrum Opieki Domowej Helpmed będzie informował o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług.
Zalecane ustawienie opcji internetowych przeglądarki www (Explorer).
  • wprowadzenie prywatnych danych do formularzy – wyłączone
  • protokół SSL – włączony
  • ActiveX – monituj lub wyłącz
  • minimalny poziom prywatności i zabezpieczania – średnio-wysoki

Pozostałe informacje

Korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Centrum Opieki Domowej Helpmed zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu.