You are currently viewing JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI O STARZENIU SIĘ

5 WSKAZÓWEK NA ROZPOCZĘCIE ROZMOWY

Rozmowa ze starzejącymi się rodzicami na temat zmian jakie zachodzą w ich życiu jest trudna.
Być może zauważyłeś, że zaczynają potrzebować większej pomocy…

Być może dom jest coraz bardziej zaniedbany, rodzice odżywiają się coraz gorzej lub w apteczce brakuje im leków.

Rozmowy z rodzicami na temat starzenia się i zmian w stylu życia mogą być trudne, ale dla dobra wszystkich lepiej przeprowadzić takie rozmowy, zanim nadejdzie kryzys.

Warto pamiętać, że to o czym porozmawiacie, prawdopodobnie będzie oznaczać finalnie duże zmiany w ich życiu, dlatego zanim cokolwiek się zmieni, potrzeba więcej niż jednej rozmowy.

Twoi rodzice będą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do tej myśli i zaakceptować fakt, że potrzebują dalszej pomocy.

A ponieważ są to delikatne tematy, planowanie z wyprzedzeniem sprawi, że rozmowy będą dla wszystkich łatwiejsze i bardziej produktywne.


Podajemy 5 przydatnych wskazówek, które pomogą zaplanować o czym będziecie rozmawiać, jak wprowadzić temat i jak sprawić, by rozmowy były owocne.

 

Oto 5 wskazówek, jak rozmawiać z rodzicami o starzeniu się

  1. Ogólne wytyczne

Napisz plan rozmowy, aby uporządkować swoje myśli. Dzięki temu będziesz miał ogólne wytyczne i dzięki temu nie zapomnisz o ważnych punktach.

Podejdź do rozmowy wokół najważniejszych kwestii dotyczących osób starszych: bezpieczeństwa, wolności, spokoju ducha, więzi społecznych i możliwości dokonywania wyborów.

Podkreśl, że nie ma „dobrych” i „złych” opcji lub pomysłów. Warto zachować otwarty umysł i wiele możliwości.

 

  1. Okazuj szacunek i troskę

Postaw się w ich sytuacji. Daj im sygnał, że zależy ci na tym, jak się czują i czego chcą. Bądź dobrym słuchaczem. Pozwól im mówić i naprawdę słuchaj, nawet jeśli się nie zgadzasz lub to, co mówią nie do końca jest zgodne z twoimi przekonaniami.

 

  1. Kto tam będzie i gdzie to się stanie?

Zaangażuj wszystkich członków rodziny, którzy powinni być podczas rozmowy. Zaplanuj dużo czasu na rozmowę w cichym miejscu, w którym rodzice będą czuli się spokojni i będą mogli skupić się na rozmowie.

 

  1. Przetestuj „rozmowę próbną”

Jeśli denerwujesz się rozmową z rodzicami, możesz przedstawić swoje pomysły komuś, kto jest bezstronny – współpracownikowi, przyjacielowi czy innej znanej Ci osobie.

 

  1. Użyj „starterów” do rozmowy, aby przybliżyć temat

Zacznij od luźnych rozmów, aby zasiać nasiona. Następnie bazuj na nich, aby później doprowadzić do dalszych rozmów, bardziej skupionych na decyzjach.

Rozważ użycie tych lodołamaczy:

Powiedz coś w stylu: „Zauważyłem, że obecnie niektóre rzeczy wymagają więcej energii.”
Lub „Jakie są Twoje priorytety? Czy możemy w jakiś sposób ułatwić Ci wykonywanie tych czynności?”

Wspomnij, jak bardzo podziwiasz sposób, w jaki poradzili sobie z przejściem na emeryturę i poproś o radę na temat tego, co sprawdziło się w ich przypadku, abyś mógł się od nich uczyć.

Wykorzystaj wydarzenie z wiadomości lub historię o starzejącym się członku rodziny lub przyjacielu. Powiedz: „Nigdy nie rozmawiamy o takich rzeczach. Nie chcę się wtrącać, ale świadomość, że istnieje plan, byłaby dla mnie spokojniejsza, gdyby był potrzebny.”