You are currently viewing COVID 19 – jak pomagać seniorom

W tych niepewnych czasach, jesteśmy tu dla Ciebie.

W Helpmed naszym najwyższym priorytetem jest zawsze zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych, ich rodzin i pracowników.

Jak wiadomo, niektórzy ludzie są bardziej narażeni na zachorowanie na Covid-19. Dotyczy to zarówno osób starszych, jak i osób, u których występują choroby współistniejące, takie jak na przykład choroby serca, cukrzyca i choroby płuc.

Zapewniając naszym podopiecznym  profesjonalną opiekę domową (w przeciwieństwie do np. ośrodków dla seniorów, DPSów czy oddziałów szpitalnych) dajemy im w obecnym czasie najbezpieczniejszą formę opieki.

Ze względu na wiek  podopiecznych lub ich sytuację zdrowotną, bardzo ważne jest, aby wspólnie podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na tę chorobę.

Jak chronić siebie oraz podopiecznego przed koronawirusem – nasz kierunek, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo:

Na bieżąco przeglądamy wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, WHO i polskich organizacji rządowych i dostarczamy naszym podopiecznym, ich rodzinom i personelowi aktualne informacje związane z Covid-19. 

W celu jak największego zminimalizowania ryzyka zachorowania, zapoznaliśmy  wszystkich opiekunów ze stosowaniem procedur prewencyjnych w zakresie higieny i bezpieczeństwa podczas epidemii  koronawirusa. 

Ogólne zalecenia związane z higieną

  • Unikanie dotykania okolic nosa, oczu oraz ust  – aby uniknąć zarażenia koronawirusem, jakakolwiek osoba, czy to z rodziny czy związana z prowadzeniem opieki, po każdym powrocie do domu podopiecznego zobowiązana jest dokładnie umyć dłonie. Powszechnie wiadomo, że dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego pamiętajmy, że dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przenoszenie się wirusa do naszego organizmu.
  • Częste mycie rąk – jest to jedno z najistotniejszych zaleceń. Częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli jest możliwość to także dezynfekowanie ich płynami bądź żelami na bazie alkoholu (min 60%) ogranicza ryzyko przeniesienia wirusa do organizmu z zanieczyszczonych rąk.
  • Regularne mycie lub dezynfekcja powierzchni dotykowych

Musimy pamiętać, że powierzchnie dotykowe takie jak biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystamy, powinny być starannie dezynfekowane. Ponadto należy unikać dotykania rękoma, gdy tylko jest to możliwe, powierzchni publicznych, takich jak: lady sklepowe, gałki do drzwi, przyciski wind, powierzchnie toalet, itp.

Pamiętajmy o regularnym dezynfekowaniu telefonów komórkowych (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem, który zawiera alkohol). Nie należy ich kłaść na stole ani korzystać z nich podczas spożywania posiłków. 

  • Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy

Z uwagi na fakt, że wirus przenoszony jest drogą kropelkową należy zachować co najmniej 1-2 m odległości od osoby, która kicha, kaszle lub ma gorączkę. Obserwujmy otoczenie dookoła nas. Stojąc w kolejce w sklepie czy aptece, jadąc windą, rozmawiając z sąsiadką, zachowajmy bezpieczną odległość.

Unikanie większych skupisk ludzkich,

Szczególnie dotyczy to miejsc słabo wentylowanych. Ryzyko narażenia na działanie wirusa COVID-19, może wzrosnąć w zatłoczonych, zamkniętych pomieszczeniach z małą cyrkulacją powietrza, jeśli w tłumie znajdują się chore osoby.

  • Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym również wirusów. Podczas kaszlu lub kichania zakrywajmy usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem. Jeśli używamy chusteczki, to należy ją jak najszybciej wyrzucić do zamykanego kosza i umyć ręce (używając mydła i wody albo zdezynfekować je środkami na bazie minimum 60% alkoholu).

Minimalizujemy ryzyko zarażenia od pracowników

Każdy pracownik, który wydaje się być chory, zostaje natychmiast odesłany do domu. Wymagamy, aby pracownicy, którzy mają chorego członka rodziny w domu, zostali przebadani.

  • Zdrowe odżywianie oraz prawidłowe nawadnianie organizmu

Bardzo istotne w utrzymaniu dobrego zdrowia i prawidłowej odporności jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Spożywanie dużej ilości płynów pozwala oczyszczać organizm z toksyn. Dlatego bardzo ważne jest, aby codziennie spożywać ok. 2 litry płynów (najlepiej wody).

W codziennej diecie zadbajmy o zrównoważony jadłospis. Unikajmy wysoko przetworzonej żywności. Pamiętajmy o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców.

Jak pomóc podopiecznemu?

Dla wielu z nas jest to trudny czas i pełen niepewności. Nie obawiajmy się jednak, gdyż wielokrotnie radziliśmy sobie w trudniejszych sytuacjach. Pamiętajmy, że stres i strach osłabia nasze zdrowie.

Zadbajmy o zdrowie psychiczne zarówno nasze, jak i osoby starszej, którą się opiekujemy. Poczucie wspólnoty w chwilach kryzysu jest niezwykle ważne. Rozmawiajmy z seniorem i próbujmy wytłumaczyć mu, co się dzieje. Postarajmy się przy tym jednak nie wprowadzać nerwowej atmosfery oraz paniki. Może to być szczególnie szkodliwe dla osób chorujących na demencję, które bardzo łatwo wyczuwają nasze nastroje.

Zdrowa dieta, odpoczynek i ruch to czynniki, które mają najistotniejszy wpływ na ludzką odporność. Nie zapominajmy o nich w czasie pandemii.

ZAPEWNIAMY OPIEKĘ GODZINOWĄ lub CAŁODOBOWĄ

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ OPIEKI DOMOWEJ DLA SENIORA